Standard 100 av OEKO-TEX® – kategori 1

BMS är den första klädtillverkaren världen över som har hela sin kollektion i enlighet med Standard 100 av OEKO-TEX®

– Kategori 1 certifierad. Detta är den strängaste kategorin och gäller textilier för spädbarn och småbarn upp till tre års ålder.

Det finns flera viktiga skäl för tester av textilföroreningar:

Textilernas ofarlighet kan inte bedömas genom att titta på dem – inte ens av experter. Laboratorietester baserade på vetenskaplig kunskap och av institutioner med nödvändig expertis (som OEKO-TEX®) institut erbjuder det enda sättet att utan tvekan klargöra om textilvaror är fria från oönskade föroreningar.
Dessutom organiseras produktion av textilier enligt arbetsdelningen. De enskilda behandlingsstadierna är mestadels belägna i flera länder där det finns olika lagkrav för möjliga föroreningar. Det är därför transparenta, globalt enhetliga testkriterier som STANDARD 100 av OEKO-TEX® är viktiga för förorenande tester.
Många av de produktegenskaper som vi vill ha från textilier idag (t.ex. funktion, färg, icke-järnfinish, fasthållning etc.) kan endast uppnås genom en riktad användning av kemikalier. Det är därför desto viktigare att inga oönskade ämnen används i textilproduktion som kvarstår som rest på slutprodukten och kan orsaka hälsoproblem för bäraren.